Electromark REFL-YK-2.5-V 138-4131 WEPCO SPECIAL

BSE Part # 999967 MFG#: REFLYK25V